Het project

Met het project Slimme Mobiele Scholen (SMS) lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op 31 mei 2010 een gloednieuw mobiliteitsproject voor het secundair onderwijs. Op vraag van de minister biedt de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) secundaire scholen in Vlaanderen de kans om gestructureerd aan verkeers- en mobiliteitseducatie te werken. Wij begeleiden je school gratis en je krijgt er een subsidie bovenop!

U vraagt, wij draaien

De VSV biedt je de mogelijkheid om in alle graden, een schooljaar lang verkeersactief te zijn. Zo krijgt ons succesproject Rijbewijs op School een voortraject gedurende de hele periode dat jongeren in het secundair onderwijs zitten en komen we tegemoet aan de noden van leerkrachten.

Dankzij het begeleidingsproject Slimme Mobiele Scholen wijzen we je de weg in het verkeerslandschap. We bieden je inhoudelijke en financiële mogelijkheden om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op een gestructureerde manier op de agenda te zetten.

  1. Een duidelijk overzicht van alles wat er op de markt is op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. In onze webshop vind je alle producten en initiatieven die je kunt aankopen met SMS-budget.
  2. Gratis begeleiding door een professionele SMS-begeleider, het hele schooljaar lang.
  3. Een startsubsidie van maximaal 700 euro voor de aankoop van educatief materiaal en de organisatie van verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals theatervoorstellingen, vormingen of begeleidingen.

Verdeling subsidie - enkele concrete voorbeelden

Voorbeeld 1: 

Je school heeft een eerste, tweede en derde graad:

De school krijgt voor elke graad maximaal 200 euro subsidie. Een eventueel overschot kunnen ze niet overdragen naar een andere graad. Als de school bijvoorbeeld voor 300 euro producten koopt voor de eerste graad en voor 100 euro voor de tweede graad, krijgt ze 300 euro terug: 200 euro voor de eerste graad en 100 euro voor de tweede graad.

Volgt de school nog een opleiding van de VSV, dan krijgt ze 100 euro extra budget. Dat geld kan gebruikt worden om de 100 euro voor de eerste graad, die momenteel nog niet terugbetaald zou worden, terug te krijgen. Een opleiding is maar één keer per schooljaar 100 euro extra budget waard en kan maar voor één instellingsnummer ingevuld worden.

Voorbeeld 2:

Je school heeft alleen een eerste graad:

De school krijgt maximaal 200 euro subsidie en kan één keer per schooljaar 100 euro extra budget verdienen door een opleiding van de VSV te volgen.

Voorbeeld 3:

Je school heeft alleen een tweede en een derde graad:

De school krijgt maximaal 200 euro subsidie voor de tweede graad en maximaal 200 euro voor de derde graad. Ook hier is een eventuele overschot bij de ene graad niet overdraagbaar naar de andere graad. De school kan elk schooljaar één keer 100 euro extra budget verdienen door een opleiding van de VSV te volgen.

Voorbeeld 4:

Je school is een BuSO-school:

Aangezien BuSO-scholen niet met graden werken, beschikken zij over maximaal 600 euro subsidie. Ook zij kunnen elk schooljaar één keer 100 euro extra budget verdienen door een opleiding van de VSV te volgen.