Subsidiereglement

Alle scholen die zich inschrijven voor Slimme Mobiele Scholen gaan akkoord met het subsidiereglement.

Subsidievoorwaarden Slimme Mobiele Scholen (SMS)

Schooljaar 2018-2019

1. Algemeen/inschrijving

 • Enkel Nederlandstalige Vlaamse of Brusselse secundaire scholen kunnen deelnemen.
 • Een school kan zich per instellingsnummer één keer inschrijven voor SMS en kan voor elke graad een subsidie van maximum 200 euro ontvangen. Als de school daarnaast deelneemt aan de Dag Verkeer op School van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), krijgt zij voor dit instellingsnummer één keer 100 euro extra budget, te besteden aan een graad naar keuze.
 • Scholen die met meer dan één instellingsnummer inschrijven, moeten voor elk instellingsnummer het volledige schooldossier doorlopen en aan alle voorwaarden voldoen.
 • De school beheert gedurende het schooljaar haar online schooldossier op mijn.verkeeropschool.be en respecteert daarbij de deadlines.
 • De school zorgt ervoor dat de contactgegevens van hun verantwoordelijke voor Slimme Mobiele Scholen steeds up-to-date zijn.
 • De school coördineert de door de VSV gesubsidieerde projecten en verkeersinitiatieven en neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De school ontslaat de VSV van alle verantwoordelijkheid voor alles wat verband houdt met de gesubsidieerde projecten.
 • Een school die voor het eerst deelneemt aan SMS, volgt een opstartvergadering met een SMS-begeleider. Een afspraak maken kan via ​slimmemobielescholen@vsv.be.

2. Vergoeding van educatieve materialen

2.1 Aan volgende voorwaarden moet steeds voldaan worden om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

 • Enkel materialen en diensten die in de Webshop Verkeer op School zijn opgenomen, komen in aanmerking voor subsidie. Kijk dus eerst goed na of het product of de dienst die je wil, wel beschikbaar is.
 • Alleen materialen die via het online dossier werden besteld, komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aankoop van een product of dienst kan maar aan één graad toegewezen worden. Je kan dus niet voor twee graden hetzelfde kopen. Deze regel geldt niet voor schoolfietsen.

2.2 Wat wordt WEL vergoed aan de scholen?

 • alle materialen en diensten die in de Webshop Verkeer op School van de VSV zijn opgenomen;
 • transportkosten om materialen tot op school te brengen, op voorwaarde dat deze kosten duidelijk apart vermeld staan op de factuur;
 • vervoersonkosten om met het openbaar vervoer naar een activiteit te gaan, op voorwaarde dat de verplaatsing in groep gemaakt wordt en de originele tickets opgestuurd worden naar de VSV. (Let op! Kosten voor het huren van een bus om de leerlingen te vervoeren, vallen NIET onder de SMS-subsidie!)

2.3 Wat wordt NIET vergoed aan de scholen?

 • producten die niet aangekocht werden via de webshop Verkeer op School;
 • drukkosten (bv. om het logo van de school op fluomateriaal te laten drukken);
 • materialen en diensten van de VSV (bv. Verkeersweken, Mobibus).

Neem bij twijfel altijd contact op met de VSV. Zo vermijd je kosten die achteraf niet terugbetaald worden.

3. Financieel

 • De school schiet de aankoop van de educatieve materialen voor.
 • Als de school alle fases correct en volledig doorlopen heeft en aan alle gestelde voorwaarden voldoet, betaalt de VSV de facturen zo snel mogelijk na ontvangst van het digitale dossier terug.
 • De VSV heeft altijd het recht om facturen te weigeren als zij daarvoor een goede argumentatie heeft.
 • De VSV betaalt de subsidie onder ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de desbetreffende subsidie door de Vlaamse overheid.
 • Bij de realisatie van de niet-ontbindende voorwaarde zijn de partijen elkaar niets verschuldigd.

4. Contactgegevens

Scholen gebruiken onderstaande contactgegevens:

VSV 
Slimme Mobiele Scholen
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

015 63 14 03
slimmemobielescholen@vsv.be